Betalingsvoorwaarden/overige spelregels

Na aanmelding (per e-mail of telefonisch) ontvangt u van ons een huurovereenkomst. De reservering is definitief na ontvangst van deze ondertekende overeenkomst. De overeenkomst wordt gesloten tussen huurder en verhuurder. SAS YACHTCHARTER treedt uitsluitend op als agent van de verhuurder.

Alle prijzen zijn in euro per schip voor één week (of per dag indien zo vermeld).

Huurprijzen dienen in twee termijnen te worden voldaan, te weten: 30% bij ondertekening van het huurcontract (50% voor de luxe gulets en motorjachten groter dan 16 meter en 100% voor verhuur per dag), de rest vier weken voor aanvang van de reis. De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. De annuleringskosten zijn gelijk aan de betaaltermijn, bij annulering binnen vier weken voor de aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden.

Het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering wordt ten sterkste aangeraden. Hiertoe werken wij samen met de “Europeesche”. Deze organisatie beschikt over een uitgebreid net van alarmcentrales over de gehele wereld. Kijk op de knop “Annuleringsverzekering” op de homepage.

Tenzij anders wordt vermeld in de prijslijsten loopt de huurtermijn van zaterdag tot zaterdag. Meestal kunt u dan aan boord vanaf 17.00 uur. Het schip wordt schoon en met een volledige inventaris ter beschikking gesteld. Men verwacht van u dat het schip weer in nette staat wordt teruggebracht.

Kajuitzeiljachten zijn kostbare zaken. Mocht de verhuurder twijfels hebben omtrent de zeilervaring van de huurder dan heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen voor de termijn die hij nodig acht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.

Het schip wordt overgedragen tegen betaling van een borgsom. De borgsom is tevens het eigen risico van de verzekering. Bij correcte teruggave van het schip wordt deze borgsom volledig terugbetaald.

De borg is ter plaatse te voldoen in cash of per creditcard autorisatie.

Is er een vorm van schade aan of vermissing van scheepsuitrusting, dan zal dit van de borgsom worden ingehouden. De jachten zijn WA + casco verzekerd. Persoonlijk letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen zijn niet verzekerd. SAS YACHTCHARTER kan hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Bij sommige verhuurders is een gehele of gedeeltelijke afkoop van dit risico mogelijk.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld is, kan SAS YACHTCHARTER niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten in de prijslijsten. Wij behouden ons tevens het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen wanneer hier aanleiding toe mocht zijn.

Na acceptatie van het schip is de huurder verantwoordelijk voor het meegegeven schip. Eventuele klachten dienen terstond bij de verhuurder te worden gemeld. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen zijn, dan kunt u dit binnen een maand na terugkomst schriftelijk aan ons melden.