De Adriatische zee

Watertemperatuur

De gemiddelde watertemperatuur varieert van 12° in de winter tot 24° C. in de zomer. Over het hele jaar gemeten ligt de gemiddelde watertemperatuur 2° hoger dan de landtemperatuur. Het zoutgehalte zit tussen dat van de westelijke en oostelijke Middellandse Zee in. Gemiddeld 38‰. De stroming is zwak en heeft geen beduidende invloed op de navigatie. Alleen bij doorstaande wind is de stroom merkbaar tussen de eilanden en in nauwe doorgangen. Het niveauverschil tussen eb en vloed bedraagt ter hoogte van Zadar ca. 50 cm. In het Noorden bij Triest loopt dit op tot 1 meter, terwijl het verval in het Zuiden bij Dubrovnik slechts 25 cm. is.

De kaartdieptes zijn herleid naar laagwater, dus u kunt ervan op aan dat praktisch altijd iets meer water onder de kiel staat dan dat de kaart aangeeft.

Het zicht is over het algemeen goed. Bij windstille dagen in de zomer kan de kim wat heiig zijn en loopt het zicht terug tot 2 tot 5 mijl. Mist is een zelden voorkomend verschijnsel in de Adria. Als het voorkomt is het in de baai van Venetië en dan nog in de winter.

Klimaat

      Het klimaat kenmerkt zich door warme, droge zomers en zachte, vochtige winters. Het voor- en najaar hebben van beide iets.

De variaties in de plaatselijke omstandigheden kunnen het weer sterk beïnvloeden en die variaties zijn er in overvloed. Het veelvuldig wisselen van de weersituatie maakt echter het varen op de Adria des te interessanter. In tegenstelling tot Nederland kunt u langs de kust drie verschillende winden op één dag ondervinden.
Het minste vocht in de lucht treffen we aan in de maanden juli en augustus, terwijl het meeste wordt geregistreerd in de winter, in Istrië.

Voor wat de zonneschijn betreft staat de Adria hoog genoteerd: in de omgeving van de Kornati Eilanden is het gemiddelde aantal zonne-uren per jaar 2580. Regen valt op de ene plaats veel meer dan op de andere; in ons vaargebied is de gemiddelde neerslag 420 mm. per jaar, het meeste valt in de winter.

foto: mascott